» 2009 Gran Galà
Dolores Tommasi - spose d'alta moda 2015 - IT10138390157 Up